Podstępność ubezpieczalni:

Wypłacając odszkodowania na podstawie kosztorysu ubezpieczalnie nagminnie zaniżają jego wartość. Poprzez niskie stawki za roboczogodzinę, stosowanie amortyzacji na części zamienne jak również stosowanie zamienników niskiej jakości.

Chcąc otrzymać pełne odszkodowanie ubezpieczyciel żąda przedstawienia faktury za naprawę. Jest to niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Poszkodowany ma prawo otrzymać pełne odszkodowanie bez względu na to czy wybiera naprawę samochodu czy np. sprzedaż wraku.